Photo 732731Mijnheer Omer De Sutter
Innege deelneming aan de dichtstbijzijnde familie Veel
Photo 730637Mijnheer Marcel Mattijs
Onze oprechte gevoelens van medeleven bij het plotse overlijden van uw lieve echtgenoot.
Photo 728099Mevrouw Christine Dobbelaere
Onze deelneming bij het overlijden van uw echtgenote/moeder
Photo 728099Mevrouw Christine Dobbelaere
Hierbij bied ik u mijn innige deelneming aan bij het droevig heengaan.
Moge u troost vinden in de mooie herinneringen aan de dierbare overledene.
Ik wens u veel sterkte en moed om uw verdriet te verwerken.
Tot mijn spijt kon ik niet aanwezig zijn op de uitvaartplechtigheid: gelieve mij te willen verontschuldigen

Luc Lampaert
Ereburgemeester Zomergem
Ereprovincieraadslid
Photo 725763Mevrouw Elsa Sierens
Oprechte deelneming bij het overlijden van uw dierbare moeder en grootmoeder. Veel sterkte.
Photo 728099Mevrouw Christine Dobbelaere
Langs deze weg wil ik de ganse familie mijn deelneming betuigen. Sterkte
Photo 725763Mevrouw Elsa Sierens
Onze oprechte deelneming.
Veel sterkte aan de familie.
Photo 728099Mevrouw Christine Dobbelaere
Bij het overlijden van uw dierbare bieden wij onze oprechte deelneming aan .
Sterkte in uw moeilijke periode .
Photo 726671Mijnheer Ruben Van Kerschaver
Gelieve mijn zeer oprecht deelneming te ontvangen en mijn eerbiedige gevoelens aan te nemen.
Photo 726671Mijnheer Ruben Van Kerschaver
Woorden schieten te kort!
Heel veel sterkte aan zijn dochter Lily, mama en papa, zus, familie en vrienden. šŸ’«
Photo 726671Mijnheer Ruben Van Kerschaver
Veel sterkte aan zijn dochtertje en familie
Romaan & Ariette we zullen je missen Rubben
Photo 723173Mijnheer Albrecht De Metsenaere
Onze innige en oprechte deelneming.
Moge ons medeleven een steun zijn in deze droevige dagen.
Veel sterkte.
Photo 723027Mijnheer Patrick De Vogelaere
Gerda en Odette,
Wij wensen jullie heel veel sterkte en moed in deze moeilijke periode.
Koester de mooie herinneringen!
Carlos en Daisy
Photo 723173Mijnheer Albrecht De Metsenaere
Onze oprechte deelneming.
Wij wensen jullie heel veel sterkte en moed toe in deze moeilijke periode!
Koester de mooie herinneringen!
Daisy en Carlos
Photo 723173Mijnheer Albrecht De Metsenaere
Oprechte deelneming bij het heengaan van uw dierbare echtgenoot, familielid Albrecht. Mogen alle mooie herinneringen een bron van kracht zijn om dit groot verlies te helpen dragen.
Veel sterkte in deze moeilijke periode.
Photo 723173Mijnheer Albrecht De Metsenaere
Beste Henriƫtte,
onze oprechte deelneming bij het overlijden
van Albert.
Met vriendelijke groeten.
Dany en Ketty De Bondt-Hermie
Sander en Tine, en dochter AnaĆÆs
Stef en Liselot, en zoontjes Arthur en Jules

Vorige rouwbetuigingen Volgende rouwbetuigingen